babaların babası / father of all fathersBabaların Babası
Kağıt üzerine mürekkepli kalem, 2012

6 gün altışar saat boyunca, toplam 36 saatte Mustafa Kemal’in kendisi tarafından mecliste okunmuş olan Nutuk’un metni, aslında yeni bir devletin kuruluşuna kadar yaşanmış olan karmaşık tarihin savaşın sonunda galip gelen iktidar tarafından resmi tarihe dönüştürülmesi eylemidir. Babaların Babası adlı çalışma Nutuk’ta hangi kelimenin kaç defa tekrar ettiğinin sayılmasıyla ve kelimelerin kategorilere ayrılmasıyla oluşturulmuştur. Azınlıklar, duygular, askeri terimler gibi kategoriler altında hangi kelimenin ne sıklıkla tekrar ettiğine bakmak resmi tarihi kendi anlatımından sıyırarak resmi ideolojinin niyetlerini açık etmeye yönelik bir çalışmadır. 

Father of all Fathers
Ink on Paper, 2012

The reading of Ataturk’s Great Speech in the Parliament in 1927 during 6 days and 6 hours per day was an act of translating a complex history of the foundation of the state to the official history.  Father of all Fathers investigates the repetition of all the words in this text under categories such as; minorities, governmental, military, emotions and nation.  Two notebooks complete the charts where list of all the words and their repetitions can be found. This work focuses on the intentions of the official ideology by separating the Great Speech from its context.


Blog Arşivi

İzleyiciler