sus kimseler duymasın / don't let anyone hearSus kimseler duymasın!
Siyah-Beyaz video, 2’10’’, 2012
Tadımlık: https://vimeo.com/65629822

Sus Kimseler Duymasın! Yeşilçam melodramlarından sahnelerin yeniden düzenlenmesiyle oluşmuş bir kolaj videodur. Türkiye’de kadınla erkeğin arasında süregiden yasaklı ilişkiyi işaretleşme eylemleri üzerinden incelemeye çalışır. Erkeğin ulaşamadığı-konuşamadığı-yasak olan kadına gönderdiği işaretlerin bir araya gelmesinden oluşmaktadır.

Don’t let anyone hear!
B&W video, 2’10’’, 2012
Extract: https://vimeo.com/65629822

Don’t let anyone hear! is a collage video formed by scenes from Turkish melodramas. In video we can observe men sending signs to women trying to arrange a date without using any sound or word. This is a common phenomenon in Turkey where the relation between unmarried man and women is not appreciated and they are forced to meet secretly. 

Blog Arşivi

İzleyiciler