Bildiğim Her Şey/ Everything I know

Bildiğim her şey 
Kağıt üzerine dijital baskı, 2015

“Bildiğim Her Şey” bir insanın ömrü boyunca bildiği, unuttuğu, yeniden hatırladığı, öğrendiği her şeyin kaydını tutmaya çalışan ve imkansızlık sınırlarında dolaşan bir çalışma. Bilgiyle enformasyonun, özelle evrenselin, objektifle sübjektifin sınırlarının bulanıklaştığı bu çalışma bilgiyi hiçbir kategorizasyona tâbi tutmadan üst üste yığarak işlevsizleştiriyor. Bu biçare derleme çabası, bilme mefhumu üzerinden, toplumsal olanla bireysel olan arasındaki muhayyel ayrım çizgilerini sorgulamayı kışkırtıyor.   


Everything I know
Digital print on paper, 2015-ongoing

“Everything I Know”, which becomes near impossible, tries to keep track of things which anybody know, forget, remember and learn during their lifetime by noting down everything the artist knows.  Blurring lines between information and knowledge, special and universal, objective and subjective, this work disables information by accumulating them without practicing any kind of categorization. Losing its time wise dimension due to being sorted in one place, this accumulation implicates that boundaries and the potential of information re-shape again and again according to social experience of individual. This helpless effort to collect provokes questioning the imaginary division line between the social and the personal through the notion of knowing.


Blog Arşivi

İzleyiciler