Minima AkademikaMinima Akademika
Bulunmuş kopya kağıtları, çeşitli boylarda, 2014

Minima Akademika dünya üzerinde var olan tüm akademik bilgiyi kopya kağıtları aracılığıyla bir araya toplamayı hedefleyen ve devam etmekte olan bir koleksiyon projesi. Koleksiyondaki tüm parçalar öğrencilerin sınavlarda kullandıktan sonra sıra altlarına, yere ve çöpe attıkları gerçek kopya kağıtlarıdır ve sanatçı tarafından bizzat toplanmıştır. Bu küçük akademide mimarlıktan sanat tarihine, ekonomiden tıbba, ticaretten dünya tarihine kadar pek çok bilgiye ulaşmak mümkün.

Minima Akademika
Found cheat sheets, variable dimensions, 2014


“Minima Akademika” is an ongoing collection project aiming to gather all the academic information on earth via cheat sheets. All the pieces in the collection are real cheat sheets that students crumpled and threw under the desks, to the floor or trash bin after using in their exams and they are hand-picked by the artist. The information that can be found in this small academy varies from architecture to art history, from economics to medicine, from trade to world history. “Minima Akademika” presents cheat sheets as endangered precious aesthetic objects against high-tech copying techniques of smart phones. In addition, it illustrates analog methods of hacking the system which education, expertise and business life builds upon.


Blog Arşivi

İzleyiciler